Tři setkání s budoucími prvňáčky

Tři setkání s budoucími prvňáčky

Tři setkání pro budoucí prvňáčky se uskutečnila ve dnech 31. 5., 7. 6. a 21. 6. 2022 od 15:00 do 16:00 hodin.
Děti měly možnost seznámit se s budoucími spolužáky a poznat některé paní učitelky, učitele a asistentky z naší školy. Zároveň si vyzkoušely, co je v září ve škole čeká. Každé setkání bylo zaměřeno na jinou dovednost. Děti s odlišným mateřským jazykem měly navíc možnost se setkat s paní učitelkami českého jazyka, které hravou formou otestovaly jejich znalosti.
V průběhu setkání dostali zákonní zástupci informace o organizaci prvních školních dní, školní družině, obědech, organizaci kroužků a další informace.
Těšíme se na všechny děti 1. 9. 2022.