Trojí setkání předškoláků

Trojí setkání předškoláků

Třikrát se v květnu a červnu setkali budoucí prvňáčci ve škole. V malých skupinkách se nejen navzájem seznámili, ale paní učitelky si pro ně připravily spousty aktivit a her, při kterých byl čas zjistit, jak na tom kdo je. Při posledním setkání stihly paní učitelky češtiny jako cizího jazyka i otestovat úroveň, s jakou děti s odlišným mateřským jazykem do školy přicházejí, a budou tak mít přes prázdniny dost času připravit jim program na míru. Zdálo se, že se těší jak děti, tak dospělí.