Týden vědy 2023

Týden vědy 2023

V rámci letošního Týdne vědy vyrazili žáci naší školy na programy Matematického ústavu Akademie věd ČR.
 
Volitelný předmět Projekt se zúčastnil science show na téma Využití virtuální reality při analýze výsledků vědeckotechnických simulacích. Žáci se dozvěděli, jak se dnes využívá VR při zkoumání turbulencí za křídlem octomilek, zjistili, že se dá využívat místo klasických „crash testů“ a pro zjištění následků havárie automobilu tak není potřeba automobil zničit. Na závěr si vyzkoušeli cestu vody skrz chladič elektromotoru. Trefit se ve VR brýlí do malého otvoru, kterým voda do chladiče vtéká, nebylo vůbec jednoduché, a tak řada žáků zvolila cestu, kterou virtuální realita umožňuje. Zkrátka prošli stěnou.
 
Třída 9. B se pak vydala na workshop věnovaný Geometrickým konstrukcím v pravidelných vzorech. Nejprve prozkoumali pravidelné vzory ve svém okolí (na podlaze, v knihovně, či na stěně oken), poté se dozvěděli, jak takové pravidelné vzory vznikají. Následně se pokusili geometrické sítě v různých pravidelných vzorech hledat a seznámili se s nizozemským umělcem Mauritsem Corneliusem Escherem, který pravidelnosti v geometrii využíval při tvorbě svých děl, např. známého obrazu Lizards. I v Escherových obrazech hledali žáci sítě, které autor využil při jejich tvorbě. Na závěr vyzval přednášející žáky, aby využili nově nabyté znalosti a vytvořili originální vánoční papír na dárky, kterými chtějí udělat svým blízkým radost o letošních Vánocích.
 
Hana Pevná, vyučující 2. stupně