V družině aktivně i za poznáním

V družině aktivně i za poznáním

V družině aktivně i za poznáním

I koncem října, kdy už jsou dny chladné, chodí děti navštěvující odpolední družinu v ZŠ Mohylová rády do přírody. Obzvlášť, když je krásný slunečný den. Paní vychovatelky se právě v takovém prosluněném odpoledni vydaly se skupinkou dětí z první, třetí a čtvrté třídy na přírodovědnou vycházku do nedalekého centrálního parku. Žáčci pozorovali život na Nepomuckém rybníku pod tubusem metra, viděli kachny a lysky a povídali si o nich.

Paní vychovatelky zpestřily procházku procvičováním matematiky, kdy děti krokovaly a určovaly vzdálenosti mezi jednotlivými sloupy veřejného osvětlení. S radostí (a aniž by si toho byly vědomy) si tak zopakovaly násobení, dělení, sčítání i odčítání. 

Cílem vycházky byl kopec Makču Pikču, na který mohylácká skupinka vystoupala ve svižném tempu. Na vrcholu kopce se děti učily orientovat v okolním terénu a za pomoci buzoly určovaly světové strany.

Vycházku i program, který ji provázel, si užili jak přítomní prvňáčci, tak i třeťáci a dokonce i čtvrťáci, tudíž ji lze považovat za opravdu zdařilou 🙂