V Mohylce se opět snídá s knihou

V Mohylce se opět snídá s knihou

V měsíci únoru se v ZŠ Mohylová podařilo po covidovém období obnovit mnohaletou oblíbenou akci s názvem „Snídaně s knihou“. Před epidemií byla tato snídaně pořádána každý měsíc a vždy se střídalo, pro koho je určena. V jednom měsíci byla pro všechny žáky napříč celou školou, v dalším měsíci se konala jen pro třídy vybraného paralelního ročníku. Žáci nikdy nevěděli, co přesně je na snídani čeká – vždy to bylo překvapení. Během setkání se dozvěděli o nových knihách, četli, pracovali s knihami, přemýšleli o vybraném příběhu, o pointě, pracovali na úkolech… K tomu všemu vždy dostali i dobrou snídani a k ní čaj nebo mléko.

První „pokoronavirová“ snídaně se původně měla konat pouze v jednom termínu, který byl určen pro zájemce z řad žáků druhých ročníků. Zájem o snídani s knihou byl však tak velký, že se pro druháčky nakonec konaly snídaně dvě – jedna pro čtenáře z 2. B a druhá pro 2. A. Setkání byla věnována knize s názvem „Den, kdy se voskovky vrátily domů“. Děti si ze snídaně kromě příjemného zážitku odnesly také voskovku a prázdnou pohlednici k vyplnění – měly na ní napsat Toníkovi vzkaz, aby voskovky zachránil. Kdo je Toník a proč mu žáci psali se dozvíte po přečtení této knihy 🙂 Příběhy, které druháci vymysleli, budou vyvěšené ve společenské místnosti Mohylky a všichni se již těšíme, až si je budeme moci přečíst.

Snídaňová knižní tradice bude pokračovat samozřejmě i nadále – v březnu se bude konat pro třeťáky, v dubnu pro čtvrťáky, v květnu pro páťáky a v červnu se na snídani mohou těšit i benjamínci školy, naši prvňáčci.