Vánoční jarmark (nejen z pohledu učitele angličtiny)

Vánoční jarmark (nejen z pohledu učitele angličtiny)

Během Vánoční výstavy, která se každoročně koná v předvánočním čase v ZŠ Mohylová, mohou koupěchtiví příchozí navštívit také jarmark jednotlivých tříd s dětskými výrobky a všemožnými dobrotami. Na tuto událost se žáci připravují několik dní (ba i týdnů) dopředu spolu se svými paní učitelkami, kdy společně vyrábí předměty k prodeji. Děti si vytváří různorodé zboží i doma a to například tak, aby výrobky korespondovaly s jejich koníčky.

Chystání na obchůdky je dobrou příležitostí pro prohloubení finanční gramotnosti dětí, protože je potřeba vymyslet jednotlivým produktům takové ceny, které žákům pokryjí výrobní náklady, a které zároveň musí být přijatelné pro kupující. Prodejní jarmark je báječnou možností i pro vzájemnou spolupráci dětí, kdy například jeden chlapec vlastnoručně vyřezal dřevěné šablony andělů, které pak ve škole rozdal svým výtvarně nadaným spolužákům, kteří si je vzali domů, kde je nazdobili temperami.

Kromě vánočně laděných výrobků chystají žáci také občerstvení, které je v obchůdcích na jarmarku možno zakoupit. Příprav se s dětmi zhostily nejen jejich třídní paní učitelky, ale také paní učitelky angličtiny. Čtvrťáci třeba dostali možnost propojit přípravu na jarmark s výukou angličtiny, když podle receptu v anglickém jazyce pekli „crinkles“, tedy „popraskané sušenky“, které bývají tradiční součástí nejedné vánoční tabule ve Velké Británii. Děti využily i recept na „crinkles“, který se v české verzi stal součástí dalšího nabízeného výrobku na jarmarku. Tím byl ilustrovaný receptář zahraničního cukroví s úkoly a hádankami pro dětské čtenáře. Čtvrťáci si díky tomuto produktu vyzkoušeli také prodej zboží, které spolu tematicky souvisí. 

Propojení příprav na jarmark s výukou angličtiny mělo nečekané pokračování při jarmarku samotném. Mezi zákazníky se objevila také anglicky hovořící návštěvnice, která se dětí anglicky vyptávala na ceny svíček, přáníček, perníčků, knížeček a dalších výtvorů. Sama měla velkou radost z toho, že používáním svého rodného jazyka přináší dětem bonusovou zkušenost, jak si v reálné situaci popovídat s rodilým mluvčím.

Letošní vánoční jarmark se setkal s velkým úspěchem, návštěvníků bylo opravdu mnoho a my jsme za to velmi rádi. Těší nás, že do naší malé školy chodí lidé v tak velkém počtu, a že máme tolik milých příležitostí se s Vámi všemi v Mohylce potkávat.