Večerníček

Večerníček

Dříve, než nám klesnou víčka těsně před spaním, uvidíme Večerníčka, jak se uklání…

Děti z 1. C Večerníčka nejenom viděly, ale strávily s ním několik hodin hudební a výtvarné výchovy. V rámci projektové výuky si poslechly ukázky hudby z některých známých českých večerníčků – nejdříve hádaly, ke kterému večerníčku hudba patří, pak zhlédly tento večerníček, a nakonec k němu nakreslily jednoduchý obrázek. Známé písničky si také zazpívaly. Největší oblibě se těšili Mach a Šebestová a jejich My jsme žáci 3. B. 

Bylo dojemné pozorovat, jak se při sledování večerníčků rozzářily dětské oči a při poslechu známé hudby probudily vzpomínky.

Uhodnete, ze kterých večerníčků vidíte obrázky?

Nápověda: Byla jednou koťata, Mach a Šebestová, Méďové, Míša Kulička, Včelí medvídci, Z mechu a kapradí.

Mgr. Iveta Wintrová, ZŠ s RVJ Bronzová