Veselé děti ve ŠD

Veselé děti ve ŠD

Veselé děti ve školní družině
 
V únoru si děti užívaly karnevalové veselí. Aby ne! Vždyť je to trochu jiný den, než ty ostatní. Děti se předvedly v různých kostýmech a maskách. Úkolem ostatních bylo uhádnout, jakou masku prezentují. Tradicí se stávají i různé hry a soutěže jako foukaná, kloboukovaná, tanec s novinami, zábavné lyžování, hry s nafouknutým balónkem a diskotéka. Při těchto aktivitách se opravdu dostatečně vyřádily. Po celou dobu nebyla nouze o veselý smích a radost ze všech aktivit. Za tanečky a sportovní zápolení si všechny děti odnesly „pastelko-lentilkovou“ odměnu.
 
Tomuto veselí předcházelo seznámení s masopustní tradicí, výroba škrabošek a masek, v OC Lužiny návštěva výstavy masopustních výrobků dětí z různých základních škol, kterou jsme spojili i s návštěvou knihovny a seznámení se s obchody v OC. Během všech aktivit děti ukázaly, že se umí chovat slušně a kultivovaně.
 
Masopust je již minulostí, nyní se už těšíme na velikonoční besedu v knihovně.
 
J. Francová, ZŠ s RVJ Bronzová