Voda a les v Mohylce

Voda a les v Mohylce

Popustit uzdu fantazii, vymyslet ohromné množství aktivit, nechat děti tvořit a vymýšlet – to se rozhodli udělat pedagogové v ZŠ Mohylová. Společným jmenovatelem všech zmíněných činností byl projekt na téma „LES“ nebo „VODA“. Některé třídy pracovaly s jedním z těchto témat, jiné třídy zvolily obě. Žáci všech ročníků školy tak mohli po dlouhých týdnech (ti starší po několika měsících) na několik dnů schovat své školní sešity a učebnice a užít si se spolužáky, paní učitelkami, asistentkami a vychovatelkami společný třídní projekt. 

Každá třída pojala zkoumání a zjišťování informací o lese a vodě jinak. V nižších ročnících se děti dozvěděly, jak vlastně v přírodě funguje koloběh vody, nakreslily a napsaly vlastní myšlenkové mapy na téma „Voda“ i na téma „Les“, podívaly se na naučná videa o tom, jak se v lese správně chovat, jaké všemožné volnočasové a poznávací aktivity lze v lese dělat, či co se v něm smí a nesmí. Dále poznávaly a zkoumaly druhy stromů a lesů, učily se druhy lesních a vodních zvířat, pozorovaly sezónní změny lesa, vymýšlely básničky na obě projektová témata, tvořily lesní skřítky a domečky pro ně, vyprávěly a kreslily zážitky z lesa a od vody, poslouchaly pohádky o vodě a o lese, luštily slovní přesmyčky s projektovou tématikou a také odpovídaly na otázky v zábavném vědomostním kvízu, aby si získané informace ještě lépe zapamatovaly.

Trochu starší žáci se věnovali tématu „Les“ například v pojetí našich keltských předků – povídali si o Keltech, keltském kalendáři a také si vyprávěli keltské příběhy. Mluvili i o ochraně přírody, o obávaném lýkožroutu, zkoumali šišky a říkali si o Fibonacciho posloupnosti. Dále tvořili masky zvířat, plnili všemožné venkovní úkoly, kreslili letokruhy – o těch se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Vyplňovali také pětilístek s obrázkem – o stromech, o lese, někteří i o houbách.

Ve „vodním“ tématu tito starší žáci pracovali s příběhem o kapce Eufrozíně a zopakovali si koloběh vody v přírodě. Řekli si, jak s vodou správně nakládat, abychom s ní neplýtvali. Nezapomněli si říct, jak s vodou zacházet, abychom se naopak snažili vodou šetřit. Dozvěděli se, jak úzce souvisí voda s lidským tělem, provedli různé vodní pokusy, kreslili „Modlitbu za vodu“, tančili na píseň „Voda“, zkoumali a navštěvovali vodní plochy na Praze 13 a řešili i velmi zásadní otázku – co by se stalo, kdyby voda zmizela?

Děti ve čtvrtých třídách dělaly pokusy s vodou a ledem a také pokus s povrchovým napětím (za pomoci vody, pepře a jaru). Kreslily obrázky, které si představují, když jim jsou předčítány „moudré“ věty o vodě (při větě, že voda čaruje, si představují například duhu; věta o tom, že ve vodě mají spoustu přátel, jim na mysl vyvolala chobotnici apod.). Kreslily také „kapky emocí“ na poslech písničky „Modlitba za vodu“.  Spolužáci si vzájemně ukazovali i fotky studánek, potoků, jezírek a jiných vodních ploch, které viděli na svých toulkách přírodou. 

Lesní téma u mohyláckých čtvrťáků přineslo například pouštění zpěvu ptáků a informace o tom, kdy který ptáček vstává. Ve dvojicích si pak žáci připravili krátké povídání o zvířatech z lesa – to pak přednesli zpaměti svým spolužákům. Děti také hrály Kimovu hru s obrázky z lesa, poznávaly stromy nebo hledaly chyby na lesních výjevech. Lesní tématiku využily i pro matematiku, kdy hádaly, na jaké číslo ptáci myslí podle toho, co dělají a také například sčítaly myšice lesní. Poslechly si i několik pohádek z knihy Ericha Václava „Dědeček vypráví pohádky z lesa“.

Ti nejstarší Mohyláci, kteří pro svůj projekt zvolili obě témata, na to šli úplně jinak. Zeptali se – na co nejdůležitějšího vlastně potřebujeme vodu? Odpověď zněla, že kromě pití ji potřebujeme hlavně na jídlo. Co předchází tomu, než vůbec můžeme začít vařit? Potřebujeme vodu, než se vypěstuje pšenice a potom při zpracování mouky? A co při zpracování mléka a získávání vajec? Na všechny tyto otázky byla odpověď „ANO, potřebujeme vodu“. Naplánovali tedy hodinu vaření, což děti velice bavilo. Přidali se dokonce i někteří rodiče. Výsledkem kuchyňského snažení první skupinky, jejíž téma bylo „voda“, byly palačinky. Po jejich usmažení si je děti krásně nazdobily a společně si na nich i v on-line prostředí pochutnaly. Druhá skupina, která se zabývala lesem, pracovala na lesních muchomůrkách. Uvařila si vajíčka natvrdo, udělala kloboučky z rajčátek a ty nazdobila majonézou. Na konci vaření nastala otázka, kolik spotřebujeme vody při mytí nádobí. Někdo použije myčku, někdo vodou plýtvá a někdo naopak vodou šetří. Byla to otázka k dalšímu zamyšlení nad naším hospodařením s vodou. 

Poslední ročník Mohylky byl také velmi originální tím, že si jeho žáci v několika skupinách připravili krátké pohádky ve vlastnoručně vyrobených maskách. Na pár minut se z nich tak stala zvířátka a zahráli svým prvňáčkům krásné pohádkové příběhy. Toto jejich ukončení projektu bylo opravdu výjimečné a ještě svými pohádkovými příběhy potěšili ty nejmenší žáčky naší školy.

Projektovým dnům se žáci spolu se svými pedagogy věnovali i v hodinách angličtiny. Děti z jedné skupiny angličtiny si vybraly jedno vodní zvířátko, které nakreslily, popsaly jeho vzhled a napsaly něco o prostředí, ve kterém žije. V jiné skupince pracovali žáci s divadelním představením „We´re going on a bear hunt“, které pak prezentovali ostatním dětem ve své třídě. Pro jinou skupinu znamenal projekt spojení angličtiny s prvoukou a děti rozřazovaly lesní zvířata do skupin – savci, hmyz, plazi, ptáci. V jiné skupince angličtiny si žáci poslechli pohádku „Ugly duckling“ a skládali origami. Čtvrťáci natočili dokonce video – při angličtině si vybrali zvířátko a jménem toho zvířátka (které bylo vlastně průvodcem) povídali o lese. V pátých třídách probírali žáci stromy a různé zajímavosti o nich – zmínili například baobab, bonsai, duhové stromy atp. 

Aby mohli žáci jednotlivých tříd předat kamarádům z jiných tříd alespoň ty nejzajímavější informace, které se v projektu své třídy dozvěděli, prezentovaly je třídy vzájemně mezi sebou – buďto paralelně v ročnících, nebo například páťáci svým prvňákům a naopak.

Celá Mohylka si tyto projektové dny užila na 100%, všechny nás veškeré zkoumání, hledání, bádání a zjišťování bavilo a už se těšíme na další školní projekt!

1. A les