Výborné výsledky našich žáků v mezinárodním šetření čtenářské gramotnosti PIRLS 2021

Výborné výsledky našich žáků v mezinárodním šetření čtenářské gramotnosti PIRLS 2021

Výborné výsledky našich žáků v mezinárodním šetření čtenářské gramotnosti PIRLS 2021

Na jaře 2021 byli žáci dvou tříd tehdejšího 4. ročníku (dnes žáci 6. ročníku) naší školy vybráni ČŠI do mezinárodního šetření čtenářské gramotnosti PIRLS 2021. Výsledky českých žáků dorazily koncem prázdnin 2022 a celkové výsledky mezinárodního šetření budou zveřejněny až v prosinci 2022. Testování on-line se zúčastnilo 53 žáků ZŠ Kuncova (27 žáků naší IV. A a 26 žáků IV. B). Celkem bylo do mezinárodního šetření zařazeno 9 300 žáků z 280 základních škol v ČR (222 škol se zúčastnilo elektronicky a 58 písemně). Průměrná úspěšnost žáků všech vybraných škol v ČR byla ve čtení 59,2 %. Žáci naší školy měli o 10,5 % lepší výsledek, když dosáhli na 69,7% úspěšnosti. V literárním testu byl průměr žáků ČR 64,7%, kdežto naši žáci byli o 8% lepší, když dosáhli 72,7%  úspěšnosti. V informativních testech byl průměr žáků ČR 58,8%, ale žáci ZŠ Kuncova měli úspěšnost o 10,7% vyšší, když dosáhli na 69,5%. Posledním druhem testu byl tzv. ePIRLS test, kdy čeští školáci měli úspěšnost 53,4%, zatímco žáci naší školy 65,0%, což je o výrazných 11,6% lepší výsledek.

Z 222 českých škol, které se zapojily do testování elektronicky, obsadili žáci ZŠ Kuncova velmi solidní 28. místo. Všem našim žákům blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci školy. Velké poděkování a blahopřání patří paní učitelce Mgr. Daně Křečkové a paní učitelce Mgr. Janě Faltejskové, které žáky v uvedených třídách ve školním roce 2020/2021 i v roce 2021/2022 (viz výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia na jaře 2022) jako třídní učitelky učily.

PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

TABULKA

GRAF