Výlet do svíčkárny

Výlet do svíčkárny

Všechny děti milují dobrodružství a poznávání nových věcí a je všeobecně známo, že se učí nápodobou, či prožitkem. Naše mateřská škola uspořádala polodenní výlet pro starší děti do svíčkárny Rodas v Šestajovicích.  Firma se nespecializuje jen na výrobu svíček, ale také na výrobu mýdel, čokolády a pastelek. Důležitou součástí aktivit jsou exkurze pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Vybrali jsme dva balíčky aktivit – jednou z nich byla výroba svíčky s komentovanou prohlídkou a druhou aktivitou bylo krmení hospodářských zvířat s komentovanou prohlídkou. Na pozemcích firmy se nově nacházejí hospodářská stavení, ve kterých chovají telata, jehňata, selata, kozy s kůzlaty, slepice, husy a králíky.  Z celého výletu děti pochopitelně nejvíce zaujalo právě krmení zvířat. Každé dítě dostalo vlastní lahev s mlékem a každý si mohl nakrmit mládě, které si vybral. Na výletě děti prožily intenzivní dopoledne plné dobrodružství a nových zážitků, na které budou jistě ještě dlouho s úsměvem vzpomínat.