Z pohádky do pohádky…

Z pohádky do pohádky…

Zápis do nultých a prvních ročníků se letos nesl v pohádkovém duchu! Naši budoucí předškoláci a budoucí školáci putovali z jedné pohádky do druhé. Na stanovištích plnili nejrůznější úkoly a sbírali trofeje do svého pohádkového kufříku. Všichni úspěšně prošli až do cíle, kde je čekalo rozloučení a nechyběla ani sladká odměna. Moc děkujeme všem za účast a těšíme se v září znovu na viděnou!