,,Zamykáme zahradu aneb Dýňovka 2019“  – Komunitně osvětové setkání v MŠ Rosnička

,,Zamykáme zahradu aneb Dýňovka 2019“  – Komunitně osvětové setkání v MŠ Rosnička

V Rosničce udržujeme spoustu tradic, jednou z nich je podzimní rozlučka se zahradou. I v letošním roce jsme ji spojili s dýňovou slavností, tj. příjemným, neformálním setkáním s dětmi, rodiči a přáteli. Ve čtvrtek 7. 11. 2019 se v podvečer na naší zahradě sešli rodiče s dětmi z naší MŠ, dále pozvané paní ředitelky z MŠ Ovčí Hájek (Bc. Hana Baštová) MŠ Pastelka (Růžena Grombířová).  Setkání slavnostně zahájeno „Hymnou Rosničky“.Celou akci moderovala pí. učitelka R. Krejbichová.

Zahrada byla vyzdobena přírodními produkty (dýně, girlandy z přírodnin, osvětlení,…), děti a někteří  rodiče byli oblečeni do kostýmů s tématikou dýňové slavnosti (strašidýlka, kostlivci, duchové,…). Proběhla přehlídka kostýmů, strašidelná diskotéka a soutěže pro děti. Poté byl dán prostor pro osobní setkávání a poznávání (neformální setkání rodičů a učitelek, vzájemně mezi sebou, s ředitelkami jiných MŠ, ochutnávka rodičovských specialit).

S přítomnými ředitelkami jsme si vzájemně předaly zkušenosti z pořádání obdobných akcí, nápady na zlepšení. Tuto neformální bázi jsme vyhodnotily jako nejvíce žádanou a přitažlivou pro děti i rodiče, setkání podpořilo rozvoj kompetencí dětí v oblasti vzájemného porozumění a mezigeneračního soužití.

Cca v 18,30 hod. jsme se všichni vydali na krátký lampionový průvod okolím MŠ. Počasí nám přálo, nálada byla skvělá, takže se už teď těšíme na příští setkání.

                                                                                                                                                          Rosničky.