Zápis do 1. tříd 2023

Zápis do 1. tříd 2023

Zápis do 1. tříd se letos nesl ve znamení sportování. Aktivity, které zahrnovaly házení na koš, přecházení lavičky, válení sudů a další, si pro předškoláky připravili tradičně žáci 4. tříd, kteří je také disciplínami provedli. Sportovní tématikou pak vyzdobili školu žáci 1. stupně, kteří také pro své mladší kamarády připravili dárečky. Na závěr si každý sportovec – budoucí prvňáček odnesl diplom. Věříme, že se do školy už od teď budou budoucí prvňáčci těšit.

Fotogalerie  – fotografie z akce