Září ve školní družině na Bronzovce

Září ve školní družině na Bronzovce

Září ve školní družině na Bronzovce

Rozběhl se nový školní rok a s ním i zájmově rekreační činnost ve školní družině. Nejprve jsme se seznámili s Vnitřním řádem ŠD, zopakovali si pravidla bezproblémového soužití a bezpečností pravidla při pobytu venku a odchodu z družiny domů. Téměř vše jsme si pamatovali z loňského školního roku. Nyní už jen stačí vše dodržovat, abychom se cítili bezpečně a měli radost z odpoledního setkání s kamarády. Zatím se nám to daří. Zavzpomínali jsme na prázdninová dobrodružství, vybírali knihu k četbě na pokračování, kreslili, cvičili, zpívali, tancovali a často vyráběli dle vlastní fantazie. Společně jsme si vyrobili vějíře, které se v letošním velmi teplém září hodily. Při vyrábění jsme někteří zjistili, že neumíme udělat jednoduchý uzlík, a tak se máme co učit.

Kluci si nejraději hrají se stavebnicemi. Radost nám udělali nové stavebnice Lego a Kapla. A to nás prý čekají ještě další novinky. Moc se těšíme, ale zatím to je tajemství.
Jelikož nám počasí v průběhu září přálo, strávili jsme spoustu času v parku, na dětském a školním hřišti, kde jsme převážně sportovali, trávili čas aktivním pohybem a hrami. V přírodě jsme přivítali podzim nápisem z kamínků. Začali jsme sbírat i plody a jiné přírodniny k podzimnímu tvoření.

Dne 26. září jsme si připomněli Evropský den jazyků. Zúčastnili jsme se projektu připraveného pedagogy a staršími žáky naší školy. Naše oddělení navštívilo Finsko a Irsko. Seznámili jsme se s jejich kulturou, jazyky, svátky, sporty, gastronomií. Byla připravena i ochutnávka irského jídla.

Další den jsme si připomněli Den české státnosti a svátek sv. Václava.

Kromě různých aktivit se ve družině také věnujeme přípravě na vyučování formou her. V poslední době jsme procvičovali abecedu, zatímco čtvrťáci si užívali ŠVP s plaváním.

Hezký školní rok a prima zábavu vám přejí kamarádi z 6. oddělení.