Zdravá svačinka hrou v mateřské škole Čtyřlístek

Zdravá svačinka hrou v mateřské škole Čtyřlístek

Před několika lety vznikl vzdělávací program pro děti mateřských škol „Zdravá svačinka hrou“ organizovaný Magistrátem hl. m. Prahy, protože není žádnou neznámou, že konzumace zeleniny u dětských strávníků je stále neuspokojivá. Některé děti zeleninu vybírají z polévek a z pomazánek, které zeleninu i jen vzdáleně připomínají. Z pečiva zeleninové pomazánky žádají dokonce setřít.  

Paní učitelky se spolu s paní kuchařkami snaží děti ke konzumaci zeleniny vhodně motivovat, ale mnohé děti některé druhy zeleniny ani neznají a ochutnat je odmítají.

Je nesporné, že ke zdravému životnímu stylu je potřeba děti vychovávat od útlého věku.

A právě projekt „Zdravá svačinka hrou“ umožňuje dětem podílet se na přípravě zdravých pomazánek a vysvětluje přínos zeleniny pro jejich zdraví.

Cílem projektu je motivovat děti k tomu, aby si recepty, které si vyzkoušejí v mateřské škole, odnesly domů a společně s rodiči si je připravovaly. Rodina a škola tak spojí síly a díky vzájemnému působení zvýší úspěšnost všestranného rozvoje dítěte.

První únorový den si děti ze třídy Kuřátek mateřské školy Čtyřlístek oblékly kuchařské zástěrky a čepice a pod vedením výživového poradce s pomocí paní učitelek si vyrobily několik druhů zeleninových pomazánek. Děti pracovaly samostatně podle pokynů
u stolečků ve dvou skupinách. Při přípravě pomazánek děti poznávaly, z jakých surovin se pomazánky tvoří. Rozpoznaly tvaroh, brynzu, smetanu, česnek, křen. Dětem se povedla pomazánka špenátová, z červené řepy, paprik, zeleného hrášku, z mrkve a brokolice. Vytvořené dobroty si děti samy namazaly na pečivo a postupně ochutnávaly.

Tyto pomazánky paní kuchařky dětem běžně připravují, ale protože si je děti tentokrát tvořily samy, většina z nich se do degustace netrpělivě a s chutí pustila.

Se svým kuchařským uměním by se malí kuchaříci určitě rádi pochlubili i v sousedních třídách, ale hygienická opatření to nedovolila. A tak povedené dětské kuchařské výtvory ochutnaly alespoň paní učitelky a paní hospodářka.

Veškerá nařízení, která s sebou dnešní nelehká doba přináší, se dodržela a akce proběhla bez komplikací.

Podpora samostatnosti a výchova k zdravému životnímu stylu patří k hlavním cílům předškolního vzdělávání. A k tomu tento interaktivní program určitě přispěl.

Za odbor školství Střechová Jarmila