1. místo v matematické olympiádě

1. místo v matematické olympiádě

Dne 16. 5. 2023 proběhl slavnostní ceremoniál, kde z rukou ředitelky DDM pro Prahu 5 převzali ocenění, diplomy a drobné dárky úspěšní řešitelé vědomostních olympiád, kteří se umístili v obvodních kolech na předních místech. 

S velkou radostí jsme přijali zprávu o umístění naší žákyně Elišky Blaškové ze 7. A na fantastickém 1. místě v obvodním kole Matematické olympiády, kde takto obstála v konkurenci žáků všech škol obvodu Prahy 5 a 13.

Matematická olympiáda je nejstarší předmětová soutěž v České republice. Je určena žákům základních a středních škol a víceletých gymnázií. Soutěží se v několika kategoriích podle ročníku. Každá kategorie začíná školním kolem, ve kterém žáci vypracovávají zadané úlohy doma a řešení pak odevzdají svému učiteli matematiky. Toto kolo je přípravou na další soutěžní kola. Nejlepší řešitelé každého kola (není-li to kolo poslední) postupují do dalšího kola soutěže. Nejnižší kategorie Z5 – Z8 (pro 5. až 8. ročník základních škol) končí okresním kolem. 

Elišce děkujeme za skvělou reprezentaci školy a blahopřejeme k přijetí na víceleté gymnázium, kam od září z naší školy přestupuje.