Adventní zpívání a rozsvícení vánočního stromečku na FZŠ O. Chlupa

Adventní zpívání a rozsvícení vánočního stromečku na FZŠ O. Chlupa

Fotogalerie – rozsvícení stromku
Fotogalerie – Adventní zpívání
V pondělí 2.12.2019 jsme za pomoci dětí z 1.stupně společně rozsvítili vánoční stromeček ve vestibulu školy. Slavnostní chvíle podpořila překrásná písnička Adventní čas, která již tradičně patří i k pravidelnému Adventnímu zpívání. Jedenkrát týdně se žáci v době Adventu scházejí, aby si zazpívali tradiční koledy i další vánoční písničky, které pak ve třídách pilně trénují, aby k nim v dalším týdnu přidali další. Letos se adventní zpívání točí kolem kaprů a ryb. Poděkování za organizaci adventního zpívání patří jako každý rok pí učitelce Matzenauerové.