Aktivity u nulťáčků

Aktivity u nulťáčků

Jedna z nejoblíbenějších činností jsou “hrací koutky”. V obou třídách i herně rozmístíme hry a úkoly zaměřené na všechny oblasti, které u dětí předškolního věku stimulujeme. Od dechových her, přes motoriku, zrakovou i sluchovou percepci, prostorovou orientaci, až po čtení s Albi tužkou nebo hry zaměřené na rozumové schopnosti. Děti si samy určují čas, který v konkrétním koutku stráví a mohou pracovat samostatně, ve dvojicích nebo menších skupinách. A z bruslení procházkou do školy a za odměnu rovnou přes dětské hřiště.