BAKALÁŘI – Internetová žákovská knížka – JAK NA TO?

BAKALÁŘI – Internetová žákovská knížka – JAK NA TO?

Program BAKALÁŘI ve škole používáme k vedení internetové žákovské knížky. Žáci i rodiče se mohou přihlásit a sledovat údaje žáka, detailní přehled o jeho prospěchu, rozvrhu, atd. Hlavní výhodou tohoto rozhraní je jeho přístupnost, z kteréhokoliv místa na světě, kde je připojení k internetu. Někdy se nám stane, že nějaký žák či rodič něco neví, jak se co zapne, přepne, otevře, zobrazí. Pojďte se podívat na stručný návod…

Zákonný zástupce (rodič) vidí:

  • Osobní údaje žáka – rodiče vidí údaje které škole poskytl v dotazníku, který je součástí KARTY ŽÁKA
  • Pololetní klasifikace – kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd.
  • Průběžná klasifikace – (elektronická žákovská knížka) přehled všech průběžně zadaných známek – lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
  • Výchovná opatření – přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
  • Rozvrh – tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn způsobených suplováním.
  • Vyučované předměty – seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.
  • Komens – komunikační systém školy – nástěnka, odeslané a přijaté zprávy, omluvenky …
  • Nástroje – změna hesla, přehled přihlášení.

EXISTUJÍ 2 ZPŮSOBY, JAK SE PŘIHLÁSIT DO BAKALÁŘŮ

1) přes webovou stránku https://fzsmeziskolami.bakalari.cz/login

2) přes mobilní aplikaci – klikněte na příslušné logo aplikace

  

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO APLIKACE ČI NA WEBU – přihlašovací údaje

Každý žák a zákonný zástupce má své originální uživatelské jméno a heslo, které mu umožní přihlášení do systému.

Přihlašovací údaje Vám poskytne třídní učitel Vašeho dítěte, našeho žáka. Zákonným zástupcům předáváme vstupní údaje na první třídní schůzce příslušného školního roku. Pokud Vaše dítě dochází do školy i v dalších letech, vstupní údaje jsou stále platné. V případě ztráty vstupních údajů máte možnost si vyžádat přihlašovací údaje přes e-mail: spitalsky@fzsmeziskolami.cz , kde vám budou vydány nové vstupní údaje. 

CO LZE VIDĚT V ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE NA MÍSTĚ ZNÁMEK – vysvětlení

kromě známek 1, 2, 3, 4, 5, lze v klasifikaci objevit i písmena, která znamenají: 

? plánovaná klasifikace
A nemoc – absence
N nepsal – neúčastnil se
U uvolněn
X nehodnocen

? u plánované klasifikace se dále otazník změní na známku s odpovídajícím datem zkoušení.

ZAJÍMAJÍ VÁS OHLEDNĚ APLIKACE BAKALÁŘI DALŠÍ INFORMACE?
ZEPTEJTE SE: cehula@fzsmeziskolami.cz