Barevná čeština ve FZŠ Mezi Školami

Barevná čeština ve FZŠ Mezi Školami

Recept na to, jak zlepšit znalosti žáků v českém jazyce hledají pedagogové FZŠ Mezi Školami. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK, katedrou českého jazyka a literatury, připravili projekt Barevná čeština. Proč barevná? V předmětu český jazyk se v 5. a 6. ročníku rozdělí každá třída na jednu vyučovací hodinu týdně na několik skupin podle individuálních potřeb žáků a vyučování bude probíhat v těchto malých skupinách. V pátých třídách to bude 5 skupin vytvořených ze dvou tříd a v šestém ročníku se každá třída rozdělí na 3 skupiny. Jednu skupinu bude vyučovat učitel češtiny, další skupiny povedou studenti oboru český jazyk v rámci svých praxí, jejich práci bude koordinovat učitel češtiny té třídy a pracovník fakulty. Skupiny budou označeny barvami: červená, zelená, modrá…., proto barevná čeština. V jedné hodině týdně si žáci procvičí to, v čem je třeba se zlepšit. Pro někoho to může být část gramatiky, pro jiného čtení s porozuměním, pro žáky z odlišného jazykového prostředí čeština jako cizí jazyk, pro několik žáků vznikne prostor pro prohloubení a upevnění probírané látky, které se páťákům může hodit při přijímačkách do gymnázií. V dalších hodinách práci všech skupin shrne jejich učitel a naváže na ni.

Ve středu 26. února se sešli za jedním stolem učitelé češtiny 5. a 6. tříd a vedení školy s pracovníkem Pedagogické fakulty dr. Kombercem a 4 studentkami, které budou s učiteli celý projekt realizovat. Důležité pro úspěch projektu je, že studenti se nebudou střídat, 4 studentky si povedou svoje skupiny do konce školního roku a dále, že projekt má podporu fakulty. Barevná čeština začne fungovat od počátku března, první týden formou náslechů studentek a od druhého týdne března naostro. Úspěšnost projektu bude průběžně hodnocena a podle toho bude projekt korigován. O tom, bude-li se v projektu pokračovat i v příštím školním roce, rozhodnou výsledky našich žáků na závěr školního roku.