Přihláška do přípravného ročníku do ZŠ Janského

Přihláška do přípravného ročníku do ZŠ Janského

ZŠ Janského nabízí v novém školním roce 2020/2021 možnost vzdělávání v přípravném (nultém) ročníku ZŠ. Výuka probíhá podle modifikovaného programu Začít spolu – Step By Step. Navštěvováním získají žáci mnoho návyků, zkušeností a poznatků, které jim usnadní přechod do prvního ročníku základní školy. Žáci nultého ročníku mají možnost aktivní účasti na akcích školy, jako jsou lyžařské kurzy, školy v přírodě, vánoční jarmark apod. Pro bližší informace neváhejte kontaktovat vedení ZŠ Janského na emailu j.havlicek@zs-janskeho.cz nebo telefonu 603 420 514. Na všechny nové žáky se těší zkušený tým pedagogů ZŠ Janského.

Přihláška

Kritéria pro přijetí