Belnspired 2024

Belnspired 2024

Naše škola se letos zapojila do projektu BeInspired, který propojuje umělecký svět a fyziku. Úvodní setkání proběhlo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Pro čtyři statečné z naší školy a další týmy byl připraven program na míru.
Po úvodní přednášce o částicové fyzice pro amatéry následoval workshop Colour experiments. Zde jsme pod vedení Michaela Hocha z Technologického institutu v Karlsruhe zaznamenávali pohyby částic pomocí barev, různými způsoby, čímž vznikala zajímavá umělecká díla. Následoval workshop, kdy žáci pod vedením studentů z fakulty vytvořili mlžné komory, v nichž mohli pozorovat ionizující záření. V další dílně nám pak výtvarnice Petra Buzková vysvětlila základní principy tvorby, oblékli jsme si slušivé kombinézy a začali tvořit. Posledním bodem programu byl tzv. 3D event display, kdy jsme nasimulovali velký třesk a pohyb částic po něm.
Všichni vědci a umělci byli velmi příjemní a vstřícní. Tímto programem ale projekt nekončí, čeká nás ještě několik společných setkání a virtuálni prohlidka Cernu. Našim hlavním úkolem je vytvořit umělecké dílo, které bude vystaveno v Konferenčním centru Praha v rámci celosvětově nejprestižnější mezinárodní konference o částicové fyzice ICHEP2024, která se koná 18. – 24. července Praze.
Mgr. Petra Rajtrová