Beseda s Michaelem Žantovský

Beseda s Michaelem Žantovský

Dne 24. 5. 2022 od 11 do 13 proběhla na FZŠ Trávníčkova dlouho a intenzivně plánovaná beseda s ředitelem Knihovny Václava Havla, bývalým velvyslancem v několika zemích, blízkým přítelem pana prezidenta Havla a také kandidátem na senátora Michaelem Žantovským.

V úvodu besedy pan Žantovský představil všechny své role – od velvyslance, přes přátelství s Václavem Havlem až po jeho současnou činnost. Poté byl prostor pro dotazy žáků, kteří se jej ptali na kulturní specifika z jeho diplomatického působení (kde se mu žilo nejlépe, jaké jsou kde kulturní návyky, jak mu kde chutnalo a naopak kde ne), dále pak jaké jsou nejčastější otázky cizinců na Česko (v tomto bodě například pan ředitel hovořil o rozdělení Československa a o tom, jak musel v USA vysvětlovat, že už nejsme ČSR ale ani Čečensko ale jen Česko), o vztahu s Čechy žijícími v US. Dalším bodem bylo jeho přátelství i spolupráce s Václavem Havlem – o tom, jaký odkaz nechal v politice, žáky zajímalo, jaký byl osobnostně, o jeho vztahu a vlivu na americké prezidenty (ukončení války v Jugoslávii) apod. Posledním bodem byly aktuální výzvy současného mezinárodního systému – tedy odkaz na válku na Ukrajině, vzrůstající secesionistické tendence některých regionů, zvyšující se radikalismus a post-faktická doba.

Beseda proběhla v rámci projektu „O krok dál …“ CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002070, který je spolufinancovaný EU.