Beseda s policistou

Beseda s policistou

V naší škole se každý týden schází parlament 1. i 2. stupně. Na parlamentu prvního stupně děti společně řeší, jak by se škola mohla změnit, co je potřeba opravit, či hledají odpovědi na otázky svých spolužáků.

Dlouhodobě tak podporujeme komunikaci mezi dětmi a vedením školy, panem školníkem, hospodářkou školní jídelny, ale i dalšími lidmi, kteří se podílí na provozu naší školy.

Občas se nám podaří i nějaký větší projekt. Kupříkladu jsme vymysleli způsob, jak udělat jídelnu bezpečnější, jak snížit plýtvání jídlem, či posunout možnosti třídění odpadu na škole.

Na podzim děti řešily, že se na Chlupovce vypráví legendy o gangu, který na našem sídlišti ubližuje dětem. Promýšleli jsme, co jako parlament můžeme udělat. Z různých nápaditých řešení jsme nakonec vybrali nápad uspořádat besedu se strážníkem městské policie.

Členové parlamentu jej zahrnuli dotazy a pan policista jim ochotně odpovídal. Poradil nám, jak se nepříjemnému setkání na ulici vyhnout (používat frekventované cesty, nechodit sám), jak reagovat, pokud se do takové situace dostaneme, a hlavně nás ubezpečil, že nyní už se žádný gang na sídlišti neobjevuje a není třeba se obávat. Všechny tyto informace pak členové parlamentu přenesli do svých tříd.

František Žák, koordinátor parlamentu 1. stupně