Brněnští studenti na návštěvě v ZŠ Mohylova

Brněnští studenti na návštěvě v ZŠ Mohylova

V pátek 13. prosince navštívili Mohylku studenti psychologie z Masarykovy univerzity v Brně. Zajímala je naše práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky. Strávili s námi den ve třídě 5. B, do které chodí několik žáků s vysokým potenciálem učení.

Studenti si na úvod za účelem snadnějšího seznámení připravili pro žáky různé poznávací hry. Žáci je pak na oplátku provedli po škole a ukázali jim právě probíhající vánoční výstavu v prostorách školy.

V druhé polovině návštěvy využili žáci nových her, které mají v Mohylce k dispozici. Jednalo se například o 3D Boffin, Lidské tělo, nebo o hru pro začínající kriminalisty. Žáci tak ukázali svou kreativitu a schopnost spolupráce ve skupinách. 

Studenti odjeli zpět do Brna plni nových poznatků, zážitků a dobrot z naší kavárny.