Výsledky státní dotace Výzva č. 20 Praha – pól růstu

Výsledky státní dotace Výzva č. 20 Praha – pól růstu

Po více než 2 letech skončila 30.11.2019 Výzva MŠMT č. 20 Praha – pól růstu, jejímž smyslem bylo podpořit rozvoj polytechnického vyučování v pražských školách a zmodernizovat odborné učebny. ZŠ Kuncova na realizaci obdržela 1 980 728 Kč. Nejdříve byla zrekonstruována učebna dílen, pak učebna zeměpisu a nakonec koncem listopadu vystavěna dřevěná venkovní učebna v areálu školy vedle nové školní jídelny. Realizátorem celého projektu a hlavním dodavatelem byla firma Jiří Kliner – Wood Partner, která odvedla vynikající a velmi kvalitní truhlářskou i tesařskou práci. O učebně dílen a zeměpisu jsme vás informovali prostřednictvím STOPu již dříve. Učebny bylo možné zhlédnout na dnu otevřených dveří. Poslední částí projektu je venkovní přírodní učebna zhotovená ze smrkového, borového a modřínového dřeva. Učebna poskytne zázemí pro práci ekologického kroužku, družinová oddělení i výuku přírodovědy a přírodopisu při vhodných klimatických podmínkách. Stavba je vzdušná a její součástí je klasická dřevěná tabule. Za dveřmi je menší úložný prostor na uskladnění židlí popř. pomůcek pro práci na zahradě, o kterou se v souladu s národní cenou kvality za společenskou odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj budeme starat a využívat ji pro poznávání přírody.

                                                                                          Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova