Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Letošním tématem  dějepisné olympiády bylo „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. Školní i obvodní kolo probíhalo distančně.  
Zadání školního kola dostali žáci jako dobrovolný domácí úkol, který vypracovalo 15 žáků. Tři nejúspěšnější se zúčastnili obvodního kola.
Obvodní kolo pořádal Dům dětí a mládeže Praha 5 online. Naši žáci Magdalena Snítilová a Robert D. Dostalík se mezi úspěšnými řešiteli umístili na 4. a 5. místě v kategorii Prahy 13 a ukázali, že si umí poradit  nejen s obtížnými dějepisnými otázkami, ale také z celou řadou technických problémů.