Den dětí v Centrálním parku

Den dětí v Centrálním parku

O den dříve oslavili páťáci Den dětí na tradiční akci, kterou pořádá MČ Praha 13 v Centrálním parku. Po tělesné výchově absolvované venku u rybníka se žáci ocitli na ostrově Dinosaurů, kde po obdržení sportovní karty procházeli 10 dinoo stanovišti, získávali razítka za jejich splnění a na závěr i drobné odměny. 

Podle svého uvážení si mohli zkusit aktivitu „bungee jumping“, při které jsou jištěni elastickými lany a tím si bezpečně vyzkouší různé skoky na trampolíně.

Na závěr obdržela celá třída praktické vaky na záda spolu se školními potřebami.

Tato akce je důkazem, že v každém věku děti umí být dětmi, neboť i tyto 11 leté děti si dopoledne v parku užily. Nejdůležitější byl pro ně čas strávený mezi svými vrstevníky. Soutěže, hudba i divadelní představení za krásného počasí tyto prožitky ještě zintenzivnily.