Distanční vzdělávání ve Sluníčku

Distanční vzdělávání ve Sluníčku

Během podzimní karantény mateřské školy jsme měly možnost vyzkoušet si distanční vzdělávání. Velmi rychle jsme se proto přizpůsobily nastalé situaci. Každá třída si zvolila jiný způsob komunikace se „svými“ rodiči a dětmi. Některé třídy upřednostňují komunikaci mailem, některé třídy už si zvykly na prostředí Microsoft Teams a některé třídy využily kombinaci třídních stránek a kanálu YouTube. Všechny způsoby se v praxi osvědčily, důležité je, že reagují na možnosti jednotlivých pedagogů a rodičů a především nám umožňují dosáhnou toho nejdůležitějšího cíle – a tím je udržení kontaktu s dětmi. Zpětná vazba od rodičů a dětí nás ujišťuje v tom, že postupuje správně.