Dobrý začátek ve Sluníčku

Dobrý začátek ve Sluníčku

Dobrý začátek v názvu příspěvku neznamená jenom úspěšné zahájení nového školního roku. Je to i název inkluzivní metody původem z Velké Británie, se kterou jsme začali v naší školce pracovat minulý rok. Cílem metody  je rozvíjet a vést děti tak, aby měli co nejlepší vstup do života v rámci svých možností. Metoda Dobrého začátku klade velký důraz na rozvoj socio-emočních dovedností jak u dětí, tak i pedagogů. Děti se učí respektovat dohodnutá pravidla, rozpoznat své emoce a přiměřeně reagovat vzhledem k věku, navazovat a rozvíjet vztahy a ocenit své schopnosti. Dále se učí sebekontrole a funkčním strategiím pro řešení konfliktů. Pedagogové si díky metodě prohlubují své dovednosti ve vytváření bezpečného, rozvíjejícího, laskavého a přijímajícího prostředí pro všechny děti bez rozdílu.