Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – v jízdě po dopravním hřišti, testu znalostí pravidel provozu, jízdě zručnosti na kole a poskytování první pomoci.

Žáci museli předvést bezchybnou jízdu po dopravním hřišti, kde projížděli křižovatky se semafory i bez dopravního značení, předvedli jak správně najet i opustit kruhový objezd, dodržovali značky i přednost chodců na přechodu stejně jako v běžném provozu na silnicích.

Svou zručnost při ovládání kola prokázali při jízdě přes překážky, slalomem mezi tyčkami, podjížděním nízké hrazdy, přejížděním po úzkém, šikmém nebo zubatém prkně a zastavením na přesně vymezeném místě.

Znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích museli prokázat také teoreticky, a to  v testu, kde odpovídali na dvacet otázek.

V poslední disciplíně poskytovali pomoc zraněnému člověku v bezvědomí, tady nad nimi dohlížel člen Českého červeného kříže, který žákům poskytnul i další cenné rady.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích – žáci 10-12 let a žáci 13-16 let.

V obou kategoriích získali naši žáci první místo a postoupili do krajského kola.