Evropský projekt pro inkluzi dětí s PAS

Evropský projekt pro inkluzi dětí s PAS

V říjnu roku 2018 se naše mateřská škola stala partnerskou organizací v evropském projektu ETTECEC (Early aTTention for the inclusion of the children on the autism spectrum in Early Childhood Education and Care systems – Včasná podpora začleňování dětí s poruchou autistického spektra do systémů předškolního vzdělávání). Cílem projektu je zkvalitnit předškolní vzdělávání v partnerských zemích (Španělska, České republiky a Slovinska) z pohledu inkluze dětí s PAS. V rámci projektu byl vytvořen e-learningový kurz pro učitelky mateřských škol, který na příkladech reálných situací ukazuje strategie vhodné pro vzdělávání dětí s PAS v běžné třídě.

V současné době probíhá testování pilotní verze e-learningového kurzu, do kterého jsou zapojené 4 učitelky z naší mateřské školy. Na základě jejich zkušeností a připomínek pedagogů z ostatních partnerských zemí bude kurz uzpůsoben tak, aby byl pro předškolní učitele co nejpřínosnější. Více si o projektu můžete přečíst na: https://ettecec.wordpress.com/.