Hudbou k sobě s Mohylkou

Hudbou k sobě s Mohylkou

Třída 2. B ze základní školy Mohylová se spolu se spřátelenou třídou ze ZŠ sv. Voršily zúčastnila workshopu k projektu s názvem „Hudbou k sobě i tichu“, který se konal v pražském Rudolfinu. Kromě již zmíněných tříd se ho zúčastnil také autor celého projektu Bc. Ondřej Tichý a tři členové České filharmonie (dále jen ČF), kteří děti doprovázeli hraním na housle, cimbál a klavír.

Žáci si připravili popěvek pro vzájemné představení obou tříd a pak společně s Ondrou Tichým a členy ČF pracovali s hudbou. Zjišťovali například, jak rozeznít klavír hlasem, poznávali dětské písně podle jednotlivých nástrojů, zpívali různé více či méně známé písně včetně té nejznámější – české hymny. Zazpívali si také autorskou píseň žáka ze ZŠ Mohylová s názvem „Šicí stroj“.

Tento krásný hudební program bude pokračovat dalšími třemi setkáními a zakončen bude v květnu, kdy proběhne společné vystoupení všech dvanácti škol, které se do projektu zapojily.