Jarní jarmark

Jarní jarmark

Ve čtvrtek 25. 4. 2024 odpoledne se ve spolupráci s Radou rodičů konal ve škole Jarní jarmark. Své stánky s nabídkou nejrůznějšího zboží a služeb si připravila většina tříd. Rodiče a děti tak měli možnost koupit si obrázky, výrobky, upečené dobroty, výpěstky nebo využít malby na tvář, tetování na ruku, podívat se do vesmíru či vyzkoušet svou mušku. Zájemci si mohli vyslechnout pěvecké vystoupení, nebo si písničky i společně zazpívat. Celkem se podařilo vybrat 81 797,- Kč. Peníze budou využity na zakoupení prvků aktivního odpočinku na školní chodby. Děti by si nejvíce přály například fotbálek, pálky a síťky na ping-pong, stolečky na deskovky, deskové hry, lepicí skákací panáky na podlahu apod. Všichni se už na to velmi těší. Pomůže nám to všem zvládnout volný čas bez využití mobilů.
Poděkování patří všem pedagogickým pracovníkům, kteří zorganizovali výrobu zboží a podíleli se na organizaci celého odpoledne, paní vrátné, pracovníkům úklidu a rodičům za skvělou akci.