Klub RaDka s OMJ

Klub RaDka s OMJ

Nabízíme pravidelná komunitní setkávání s rozvojem českého jazyka a sociokulturní orientace pro děti (3-7 let) s odlišným mateřským jazykem a jejich rodiče, zaměřená na komunity ukrajinských uprchlíků žijících na území hl. m. Prahy.

Klubová setkávání komunity zahrnuje organizované i spontánní hry realizované prostřednictvím zážitkové pedagogiky, různé sportovní, rukodělné, taneční, hudební, relaxační činnosti a realizaci aktivit v terénu jako jsou vycházky a výlety.

Účastníci se aktivně podílí na programu pod vedením pedagogických průvodců české i ukrajinské národnosti. Víkendové výletní aktivity organizují samotní účastníci za pomoci pedagogických průvodců.

Do klubu RaDka s OMJ je možné se přihlásit on-line, prostřednictvím informačního systému DDM Stodůlky, nebo osobním přihlášením na recepci DDM Stodůlky.
Projekt je plně podporován MČ Prahy 13, Magistrátem hl. města Prahy, fondem Unicef a DDM Stodůlky.