Komunitní aktivita v Centrálním parku

Komunitní aktivita v Centrálním parku

Nadále pokračujeme v komunitních aktivitách pro žáky naší školy a na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. Od 24. – 28. 1. 2022 jsme pro vás v rámci projektu „51 kroků ke společnému vzdělávání“ ve spolupráci s SK MG Stodůlky připravili sportovní výzvu. Sportovní výzva se konala v Centrálním parku kolem Nepomuckého rybníka a zúčastnilo se jí přibližně 120 žáků naší školy a širší veřejnost. Účastníci se do výzvy zapojili pomocí online dotazníku. Při plnění si prohloubili znalosti z české i světové sportovní historie a na jednotlivých stanovištích plnili i zábavné sportovní úkoly. Projekt „51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání“ CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001453 je spolufinancován Evropskou unií.