Konference k evropskému projektu

Konference k evropskému projektu

Již druhým rokem je naše školka zapojená do evropského projektu ETTECEC (The Early aTTention for the inclusion of children on the autism spectrum in the Early Childhood Education and Care systems) na podporu začlenění dětí s poruchami autistického spektra (PAS) do předškolního vzdělávání. Výsledky a výstupy projektu budou prezentovány na konferenci, kterou spolupořádá naše mateřská škola s neziskovou organizací Schola Empirica v pátek 8.11.2019 od 10.00-14.00 hod. ve školicím středisku Marianeum, Máchova7, Praha 2. Na konferenci bude představena on-line vzdělávací platforma pro učitelky MŠ, zaměřená na práci s dětmi s PAS v prostředí třídy běžné mateřské školy. Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás!