Konference Oborových dnů 2022

Konference Oborových dnů 2022

Fotogalerie – Pondělí, Fotogalerie – Úterý
Při oborových dnech mají žáci 2. stupně možnost přihlásit se do oboru podle svého zájmu bez ohledu na třídy a ročníky a věnovat se mu po dobu 5 dní. Konference oborových dnů, při které jednotlivé obory mohou ukázat výstupy z týdenní práce, se letos konala v pondělí a úterý 27. – 28.6. 2022. 
Jako první vystoupili na pódium ukrajinští žáci a česky představili plakáty, které vytvořili v oboru Komiks. Dostalo se jim velkého potlesku. Následoval obor Z Prahy ven, při kterém žáci uložili do Padletu fotografie a trasy svých pěti výletů za Skrytými příběhy a přiblížili nám dobrodružství se stejnojmennou  aplikací, která umožňuje prožít v terénu nejrůznější historické události.
V oboru Svět médií se žáci podívali do ČTK a ČT, vytvořili si vlastní televizní zpravodajství a noviny, absolvovali besedy s novináři a podívali se do tiskárny. Žáci z oboru Voda se věnovali tomuto živlu z nejrůznějších úhlů, podívali se do vodáren a představili nám kromě svého filmu a prezentací i trojrozměrný metr krychlový. Netradiční sporty znamenaly letos úpolové sporty, boxlakros s profesionálním trenérem z USA, biatlon a ninja-dráhy v rámci trampolínového centra. Jako vždy nechyběly ani živé ukázky sportů na pódiu. Taneční vystoupení, soudní líčení a film s prezentací vytvořili žáci oboru Žiju rychle, žiju s fastfoodem, kde se zabývali tím, jaké dopady může mít stravování v rychlém občerstvení na naše zdraví, životní prostředí i peněženky. Do pohybu nás opět dostali žáci z oboru Tanec, kteří si během týdne vyzkoušeli s trenéry několik druhů tance včetně zumby, hip hopu, funk a contemporary dance a ukázali nám je ve svém filmu i v reálu na jevišti. První konferenční den završila prezentace oboru Pražské výhledy, během které jsme s žáky navštívili Petřín, Pražský hrad, Letnou a Památník na Žižkově a zabrousili také do dějepisu, literatury a příbuzných oborů.
Úterý zahájila prezentace oboru Survival VIII. Letos překonali účastníci expedice pěšky Brdy, jako vždy s veškerými potřebami na zádech. Tradičně připravili kromě filmu a fotek také skvělé divadelní představení. Žáci oboru Já, ty, my se věnovali lásce, vztahům, rodině, internetu a nástrahách na něm a seznámili diváky s mnoha novými informacemi v několika odborných prezentacích. Žáci oboru Robotika ve filmu, prezentacích i na pódiu ukázali divákům  bionického psího robota, kterého za týden žáci sestrojili a naprogramovali, a ve filmu roboty, se kterými se setkali na ČVUT. Ani v dalším oboru Svět (v) 3D jsme neopustili technologie a seznámili jsme se s nejrůznějšími světovými geografickými zajímavostmi, které žáci vybrali, připravili z map podklady pro 3D tiskárnu, poté je na ní vytiskli a nabarvili podle reálných hor a sopek. Následoval obor Historie olympijských her. V rámci tohoto oboru hovořili žáci s olympionikem, sportovními novináři z ČTK a Českého rozhlasu, zasportovali si a vyrobili plakáty, film a prezentace. Menší i větší díla představili účastníci oboru Výtvarná dílna. V jejich filmu a prezentaci jsme sledovali, jak pracovali s barvami, korálky, lepenkou a dalšími materiály nejrůznějšími výtvarnými technikami, a to ve škole i v rámci několika workshopů v galeriích. Jako poslední nám žáci z oboru Fungárium představili svět hub a svou pětidenní výpravu za jejich tajemstvím, a co jsme se naučili prozkoušeli v rámci vlastnoručně vyrobeného kvízu v Kahoot. Poděkování patří jak všem žákům za aktivní účast při letošních Oborových dnech, tak samozřejmě učitelům za přípravu velmi kvalitního a zajímavého programu. Těšíme se na další rok.