Letní tábory pro děti s OMJ

Letní tábory pro děti s OMJ

I v letošním roce jsme pořádali letní kurzy češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem. Čtyř týdnů plných češtiny, her, legrace a úsměvů se celkem zúčastnilo 82 dětí. Snahou bylo nejen pokračovat s výukou češtiny u nových ukrajinských žáků po dobu prázdninových týdnů (dva v červenci a dva v srpu), ale i zapojení žáků s OMJ, kteří již do naší školy chodí déle a v posledním týdnu prázdnin s námi svoji češtinu zdokonalují již třetím rokem.
Velcí i malí si Češtinu hrou a Léto s úsměvem opravdu užili. Navázali nová přátelství a svoji češtinu si rozhodně vylepšili. Vyplatila se nám i spolupráce s ukrajinskými maminkami, které nám celé léto vydatně pomáhaly.
Kurzy naše škola pořádala v rámci Výzvy 49, Výzvy 54 a v rámci spolupráce na projektu výzvy MŠMT – Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 s firmou ITveSkole. Všechny byly pro děti zdarma.