Logopedický kroužek v družině

Logopedický kroužek v družině

Na družinovém kroužku logopedie se s dětmi učíme zábavnou formou. Jelikož v našem kroužku je mnoho bilingvních dětí, opakujeme si i slova, která známe a cvičíme správnou artikulaci. Logopedické deskové hry děti moc baví.