MAP III pro Prahu 13 – Strategický rámece – 1. aktualizace

MAP III pro Prahu 13 – Strategický rámece – 1. aktualizace

V přílohách najdete aktualizovanou verzi Strategického rámce.

Dne 28. 2. 2022 se online sešel Řídící výbor k projektu MAP III. Realizační tým podal informace o harmonogramu zpracování MAP, o současných úkolech a termínech prací souvisejících s aktivitami projektu. Dále informovali o způsobu komunikace s realizačním týmem v rámci projektu pomocí webových stránek MAP, emailu, MS Teams a Office 365.  Ing. Bc. Petra Řezáčová informovala o schválení Strategického rámce a souhrnných rámců pro investice do infrastruktury. Vzhledem k tomu, že schůzka Řídícího výboru proběhla online, tak budou všichni členové dne 28. 2. 2022 osloveni emailem, aby hlasovali o schválení dokumentu formou korespondenčního hlasování.  Na schůzce vystoupili hosté Mgr. MgA. Petra Martinovská, která představila programy pro MŠ organizované projektem IKAP. Dále vystoupil Mgr. Filip Kuchař s aktivitami projektu KAP a Jiří Dušek z NPI ČR s akcemi a DVPP pro MŠ a ZŠ. Hosté poskytli prezentace, které byly předány aktérům v území a budou k dispozici na webu a facebooku projektu MAP III.