MasterChef Klausovka

MasterChef Klausovka

V našem školním vzdělávacím plánu v rámci pracovních činností máme zařazený pro žáky osmého ročníku předmět: Příprava pokrmů. Děti jsou rozděleny do dvou skupin, které se střídají jednou za 14 dní. Ve cvičné kuchyňce si vyzkouší všechny činnosti spojené s přípravou pokrmů v jakékoliv podobě. Souvisí s tím samozřejmě i vyhledání receptu, soupis surovin, jejich nákup a samotná příprava. Skupina si musí rozdělit úkoly a kooperovat mezi sebou. Pedagog slouží jako poradce a koordinátor. 

Děti práce baví, jsou spokojené a výsledky jejich práce jsou velmi chutné.