Matematický klokan 2023

Matematický klokan 2023

Školního kola Matematického klokana se letos zúčastnilo 643 žáků naší školy.
Nejlepší výsledky:
KADET
Jonáš Chráska 9. B 104 b., Adam Horský 9. B 104 b., Josefína Lánová 8. B 81 b.
BENJAMÍN
Matěj Slezáček 6. C 110 b., Zuzana Hálová 6. C 103 b., Vojtěch Opletal 7. D 99 b.
KLOKÁNEK
Tomáš Wolf 5. C 111 b., Marek Stružka 5. D 107 b., Antonín Vácha 5. A 106 b.
CVRČEK
Jáchym Strašák 3. C 84 b.,79 b pak získali Adéla Hořínková 2. D ., Jakub Fridrich 3. D, Eduard Krčah 3. D, Eliška Martínková 3. C, Alžběta Bohmová 3. A a Anna Josefin Gustavsson 3. A
GRATULUJEME!