Mezigenerační mosty

Mezigenerační mosty

Naše škola se již tradičně letos zapojila do projektu „Mezigenerační mosty“. V průběhu listopadového dvoudenního workshopu společnosti Metaculture spojily síly tři generace – děti, senioři a profesionální animátoři – a společně se podíleli na vzniku krátkých animovaných filmů, jejichž námětem bylo vzájemné porozumění.

A tak všichni vymýšleli, kreslili, stříhali, lepili a animovali. V přestávkách byl čas na povídání, v jednom týmu došlo i na zpěv. Věkový rozdíl nikomu nevadil.

Dva dny v Toulcově dvoře byly jak pro žáky 6. C, tak pro pro starší zúčastněné velmi obohacující. Druhá část 6. C projde stejným programem v polovině prosince. Všechny společně vytvořené filmy budou představeny 12. 1. 2024 v kině Aero.

Alena Maturová, TU 6. C