Mezinárodní cambridgeské zkoušky

Mezinárodní cambridgeské zkoušky

I v tomto školním roce bylo možné složit na ZŠ Mládí mezinárodní cambridgeskou zkoušku pro mladší žáky v úrovních STARTERS, MOVERS a FLYERS.

Cambridge Young Learners English Tests

Cambridgeské zkoušky pro děti ve věku od 7 do 12 let ve třech úrovních Starters pro žáky 3. – 4. tříd, Movers pro žáky 4. – 5. tříd a Flyers pro žáky 5. – 6. tříd proběhly ve čtvrtek 7. března 2019.

Materiály ze zkoušek jsou odeslány do Cambridge ve Velké Británii. Výsledky zkoušek dorazily poštou do školy a v pondělí 15. dubna byly certifikáty slavnostně absolventům zkoušek předány.

Cílem cambridgeských zkoušek pro mladší žáky (3. – 6. ročník) CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS ENGLISH TESTS je vyzkoušet si odpovídající a smysluplné používání jazyka, změřit přesně a dostatečně žákovy jazykové schopnosti a dovednosti, vytvořit kladný vztah k mezinárodním zkouškám a povzbudit žáky k efektivnímu učení a učitele k výuce. Zkoušky jsou pro žáky velmi motivující. Výsledky, oceněné mezinárodní institucí absolventům zkoušek, dodávají pocit jistoty a sebevědomí v používání angličtiny a jsou silným povzbuzením k jejímu dalšímu studiu.