Mohylka přivítala nový rok opravdu královsky

Mohylka přivítala nový rok opravdu královsky

Nový rok 2020 přivítala ZŠ Mohylová přímo královskou návštěvou. V pondělí 6. ledna zahájila vyučování setkáním všech žáků a pedagogického sboru ve společenské místnosti, kam za nimi přišel tříkrálový průvod. Tito tři (spolu s nejmenším členem průvodu vlastně čtyři) králové povyprávěli žákům školy o historii tří mudrců, kolik jich doopravdy bylo při narození Ježíška, o darech, které mu přinesli, o několika verzích jejich přítomnosti v Betlémě a za doprovodu houslí a kytary zazpívali pár písní, které se k těmto třem známým postavám vztahovaly. Díky všem těmto aktivitám uvedli letošní první školní den v příjemné atmosféře jakési vzácné výjimečnosti, která byla protkána vůní králi doneseného kadidla.

Všem čtenářům přejeme, aby je po celý rok 2020 provázel právě takový krásný pocit, který jsme si dnes my všichni odnesli ze setkání s královskou návštěvou. Ať se Vám daří!