Návštěva hasičské stanice

Návštěva hasičské stanice

V měsíci únoru jsme s předškoláky navštívili hasičskou stanici v Modřanech. S velkým zájmem jsme si prohlédli hasičské vozy (zvenku i zevnitř), seznámili se s hasičskou výzbrojí i se samotnými hasiči. Kromě prohlídky stanice jsme se v rámci zajímavého a předškolnímu věku přiměřeného vzdělávacího programu dozvěděli, co obsahuje práce hasičů a jak předcházet nebezpečí vzniku požárů doma a v přírodě. Z našeho pohledu však nejdůležitější částí prohlídky byla názorná prezentace a následný nácvik toho, jak se chovat při požáru v domácím prostředí. Doufejme, že nově nabyté znalosti nikdy nebudeme potřebovat.