Návštěva nízkoprahového klubu

Návštěva nízkoprahového klubu

V rámci úzké spolupráce s organizací Proxima Sociale navštívili žáci šestých tříd nízkoprahový klub JednaTrojka, který se nachází v Centrálním parku v Praze 13. Žáky nejprve čekala teoretická část, kdy nám pracovníci klubu představili pravidla klubu a jednotlivé služby, které poskytují dětem a dospívajícím v obtížných životních situacích. V druhé polovině přišla na řadu i praktická část, kdy si žáci mohli vyzkoušet všechno, co se v klubu nachází. Hráli tak různé hry, soutěžili a někteří si poprvé vyzkoušeli i hru na hudební nástroj.
 
Josef Chamula ze ZŠ s RVJ Bronzová