Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

V pondělí 20.11.2023 se na naší škole, letos již po dvanácté, konaly Příběhy bezpráví. Tématem byly události z roku 1968 s podtitulem „Chceme dýchat!“ Našimi hosty byli letos pan Petr Palas, člen Rotary klubu Praha a bývalý ředitel Československé nadace charty 77 a pan Jiří Kříž, člen Českého PEN klubu.
Příprava začala na hodinách dějepisu, kde se žáci dozvěděli o Pražském jaru a invazi vojsk Varšavské smlouvy. 
Pak už nás čekala beseda. Nejprve jsme v kinosále, kde byly všechny deváté třídy společně s 8. B a 7. B, společně s hosty zhlédli film „Invaze 1968. Ruský pohled.“ Ve filmu mluvili vojíni i generálové, kteří měli na věc velmi rozdílné názory. 
Oba hosté pak hovořili o českém pohledu na invazi a doplňovali své vyprávění vlastními vzpomínkami. Vyprávění bylo velmi zajímavá nejen pro žáky, ale i pro všechny přítomné dospělé. Všichni oceňovali zejména to, že měli možnost vyslechnout si autentické zážitky od účastníků událostí a porovnat názory obou stran.
Žáci po skončení besedy napsali oběma hostům množství poděkování a ocenění.
 
Petra Rajtrová, vyučující 2. stupně